Peling

Pelig er boring med stålrør i løsmasser, og ned til fast fjell.

Peling nyttes for å skape fundament til byggeprosjekter.

peling

bjrn