Horisontalboring

Horisontalboring er boring hvor stålrør ofte nyttes for å kunne krysse løsmasser og fjell.

Horisontalboring nyttes for gjennomføring av kloakk, vann og kabler.

bjrn